logo
 
شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان مازندران
 
  ورود درباره ما گالری تصاویر تماس با ما آرشیو اخبار معرفی مدیران صفحه اصلی
 
 
سازمان خصوصی سازی
آموزش بورس در20 دقیقه
ده نکته ای که هر سهامدار باید بداند
آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار
انواع هفتگانه ریسک


ايجاد سبد سهام، شرکتهاي استاني و شهرستاني


براساس مصوبات دولت و ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت که به ترتيب فهرست شرکت هاي قابل واگذاري و نيز فهرست و ميزان سهام شرکت هاي قابل تخصيص در طرح سهام عدالت را تعريف مي‌نمايند، شرکت هاي مصوب(نام و درصد سهام تخصيص داده شده اين شركت ها در بخش وضعيت شركت هاي سرمايه پذير موجود است) به عنوان موضوع معامله قابليت عقد يک قرارداد في مابين سازمان خصوصي سازي به عنوان فروشنده سهام دولت از يک طرف و شرکت کارگزاري سهام عدالت(درحال تصفيه) به عنوان خريدار از طرف ديگر را کسب مي نمودند.
پس از چنين فرآيندي، مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت کارگزاري سهام عدالت قادر بود مبلغ سهام خريداري شده را به همان ميزان به صورت افزايش سرمايه شرکت کارگزاري سهام عدالت ثبت نمايد و در پي آن، سازمان خصوصي سازي به عنوان نماينده سهامداران دولت، سهام جديد صادره ناشي از اين افزايش سرمايه را طي انعقاد قراردادي با هر يک از شرکتهاي 30 گانه سرمايه گذاري استاني به نسبت مشمولان مراحل مختلف هر استان،به صورت اقساط ده ساله بدون احتساب سود فروش اقساطي و با تخفيف 50 درصد در ثمن معامله براي مشمولان مراحل اول و دوم واگذار مي نمايد. فرايند افزايش سرمايه در اين شرايط همانند اقدامي که در شرکت کارگزاري سهام عدالت صورت پذيرفته است به شرکتهاي سرمايه گذاري استاني و شرکتهاي تعاوني عدالت شهرستاني نيز تسري مي يابد.
شايان ذكر است حداکثر ميزان سهام قابل واگذاري شرکت هاي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي تا حداكثر 40 درصد و از طريق بورس و در خصوص شرکت هاي خارج از صدر اصل 44 در اختيار دولت تا حداکثر 80 درصد و به هريک از دو روش بورس يا مزايده مي باشد. ذكر اين نكته ضروري است که سهام تخصيص داده شده دولت در طرح سهام عدالت از بين شرکتهاي سودده دولتي مي باشد.


 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات سهام داران
 

 

Index | Users |about |Contact | Services | News | Upload | Sign
Caspianpardazesh.ir — طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین