logo
 
شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان مازندران
 
  ورود درباره ما گالری تصاویر تماس با ما آرشیو اخبار معرفی مدیران صفحه اصلی
 
 
سازمان خصوصی سازی
آموزش بورس در20 دقیقه
ده نکته ای که هر سهامدار باید بداند
آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار
انواع هفتگانه ریسک


1-اهداف و اركان طرح 
تعریف طرح : منظور از سهام عدالت ، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین ، به اقشار پایین  درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است .

اهداف طرح :
-          توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم ، به منظور تأمین عدالت اجتماعی .
-          متکی به خود نمودن خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمکهای دولت از طریق نهادهای حمایتی.
-          ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد .
-          تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها .
-          کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی .
-          ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی ، انسانی و فناوری .
-          افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن .
-          افزایش سطح عمومی اشتغال .
-          کاستن از بار مسئولیت ومدیريت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی .
-          کار آمد ترکردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی .

ارکان طرح :
الف  - مجلس شورای اسلامی .
ب -  هیأت وزیران
پ – ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت ، با عضویت :
رئیس جمهور ( رئیس ستاد ) ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر کشور ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر تعاون ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، وزیر دادگستری ، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، رئیس سازمان بهزیستی كشور ، رئیس دفتر امور مناطق محروم كشور ، رئییس سازمان ثبت احوال کشور ، رئیس سازمان خصوصی سازی ( دبیر ستاد) (1)
توضیح اینکه شش عضو آخر بدون حق رأی در جلسه شرکت می کنند . (2)
اختیارات ستاد مرکزی عبارتند از :
-         واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده 14 قانون برنامه سوم ؛ تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم .
-         تعیین اولویت مشمولان طرح
-         تعیین اولویت استانها
-          تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم
-          تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
-     انجام هر گونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب آئین نامه شماره 104159/ت 36254 ﻫ مورخ 28/8/85 مصوب هیأت وزیران (3)

ت – دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (سازمان خصوصی سازی)که اهم وظایف آن عبارت است از :
-     گردآوری آمار مشمولان دریافت سهام عدالت هر مرحله از سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها و ارسال فرم های جمع آوری اطلاعات مشمولان .
-     برگزاری جلسات توجیهی برای نمایندگان سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها قبل از توزیع فرم ها ی هر مرحله و تبیین نقش نمایندگان استانها .
-          تبیین دستورالعملها و مستندات مربوط به نمایندگان استانها ، پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکالات آنان
-          ایجاد وحدت رویه در عملیات توزیع ، تکمیل و جمع آوری فرم های اطلاعات
-          تحویل بسته های فرم های جمع آوری اطلاعات به نمایندگان استان ها و تنظیم صورتجلسه تحویل و ارئه یک نسخه آن به نمایندگان استان .
-          برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تحویل به موقع فرم های تکمیل شده با رعایت زمان بندی ابلاغ شده از سوی ستاد مرکزی
-          کنترل آماری فرم های دریافتی و تحویل شده و رفع مغایرتهای احتمالی
-          تنظیم صورتجلسه تحویل فرم های تکمیل شده و ارائه یک نسخه آن به استان

ث : شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، با عضویت :
رئیس جمهور ، یا معاون اول وي به عنوان رئیس شورا ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ( دبیر شورا ) ، وزیر تعاون ، وزیر وزارتخانه ذیربط ،  وزیر دادگستری ، وزیر اطلاعات ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، رئیس دیوان محاسبات کشور ، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، رئيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ، سه نفر خبره (4)
ج : هیأت واگذاری ، با عضویت  :
وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رئیس ) ، وزیر دادگستری ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( بدون حق رأی ) ، وزیر وزارتخانه ذیربط ( بدون حق رأی ). (5)
چ : وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
ح : وزارت تعاون
خ : ستادهای استانی ، با عضویت :
استاندار (رئیس ستاد ) ، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر ستاد )، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، رئيس سازمان صنايع و معادن استان ، مديركل تعاون استان ، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ، رئيس سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي استان ، رئيس كل دادگستري استان ، يكي از نمايندگي هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي استان (به انتخاب وزير ذيربط) ، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان ، رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران استان ، فرمانده منطقه  مقاومت بسيج استان ، مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان ، مديركل بهزيستي استان ، مديركل ثبت احوال استان ، مسئول دبيرخانه مناطق محروم استان . (6) 
وظایف ستادهای استانی :
-          مدیريت جمع آوری اطلاعات مشمولین طرح
-          بررسی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات مشمولین طرح بر اساس معیارهای دستورالعمل مصوب ستاد
-          پیگری ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی عدالت استانی
-          ارائه پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوعات مختلف از جمله اولویت مشمولین و اولویت استان ذیربط
-          ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی های عدالت
-          تطبیق فهرست اعضای تعاونی ها با فهرست افراد فراخوان شده .
-          رسیدگی به شکایات واصله در مورد معرفی مشمولین و عضو پذیری تعاونی ها
-          نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضاء تعاونی برای شرکت در مجمع عمومی تعاونی
-          بررسی و ارزیابی عملکرد مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه به ستاد مرکزی
-          بررسي و ارائه گزارش عملكرد مرحله اي برنامه توزيع سهام عدالت (7)
-          تشکیل هیأتهای موضوع مواد 3 و 4  دستورالعمل 116 مورخ 10/8/85 ستاد مرکز ی
-          راهبری ، پیگیری انجام وظایف و نظارت بر عملکرد هیأتهای مواد 3 و 4
-          دریافت و جمع بندی اطلاعات در سطح استان وکنترل و بازبینی و تاييد آنها
-          برقراری ارتباط با دبیرخانه ستاد مرکزی در جهت اجرای دستورالعملها و موارد ابلاغي در سطح استان (8)
د : کلیه دستگاهها و تشکل های معرفی مشمولان طرح
ذ : شرکت کارگزاری سهام عدالت :
هم اکنون شرکت مذکور منحل گردیده و در حال تصفیه می باشد .
ر : شرکت های تعاونی عدالت شهرستان به تعداد 341 شرکت تا کنون
ز : شرکت های سرمایه گذاری استان
ژ : کانون شرکت های سرمایه گذاری استانها
س : هیأت ماده 3 ( در سطح هر روستا ) موضوع مصوبه شماره 116 مورخ 10/8/85 ستاد مرکزی ، با عضویت :  
دهیار یا نماینده بخشدار ( مسئول هیأت ) ، یک نماینده از شورای روستا ( در موارد نداشتن شورا ، یک نفر معتمد محل به انتخاب بخشدار )، یک نماینده از نیروی مقاومت بسیج ، یک نماینده از جهاد کشاورزی ، یک نماینده از بهداشت و درمان ( بهورز روستا ) و یک نماینده از کمیته امداد امام خمینی (ره )
وظایف هیأتهای ماده 3 :
-          جمع آوری اطلاعات
-          تکمیل فرم های اطلاعاتی که قالب آن از سوی دبیرخانه مرکزی ارائه خواهد شد .
-          جمع بندی و ارسال اطلاعات برای هیأتهای موضوع ماده 4

ش : هیأت ماده 4 ( در سطح شهرستان ) موضوع مصوبه شماره 116 مورخ 10/8/85 ستاد مرکزی ، با عضویت :
فرماندار ( مسئول هیأت ) ، یک نماینده از شورای شهرستان ، فرمانده نیروی مقاومت بسيج شهرستان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، نماینده اقتصاد و دارایی در شهرستان و یک نماینده از دفتر مناطق محروم شهرستان .
وظایف هیأتهاي ماده 4 :
-          پیگیری ، تشکیل و راه اندازی هیأتهای موضوع ماده 3
-          دریافت و جمع بندی اطلاعات در سطح شهرستان
-          کنترل ، بازبینی و صحه گذاری اطلاعات .
-          رسیدگی به شکایات و نظارت بر عملکرد هیأت های موضوع ماده 3
-          پیگیری دستورالعملها و سایرموارد ابلاغی در سطح شهرستان .

ص : سازمان ثبت احوال
مشخصات سهام داران
 

 

Index | Users |about |Contact | Services | News | Upload | Sign
Caspianpardazesh.ir — طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین